Αιτήσεις επιδότησης μετακίνησης
(2019-20)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :28 (1 επ.) = 27, συνημμ.:131
Ηράκλειο:43 (1 επ.) = 42, συνημμ.:223
Σύνολο :71 (2 επ.) = 69, συνημμ.:354

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη