Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2023-24)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :576 (73 επ.) = 503, συνημμ.:3201
Ηράκλειο:462 (56 επ.) = 406, συνημμ.:2058
Σύνολο :1038 (129 επ.) = 909, συνημμ.:5259

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος