Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2023-24)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :602 (77 επ.) = 525, συνημμ.:3304
Ηράκλειο:483 (57 επ.) = 426, συνημμ.:2087
Σύνολο :1085 (134 επ.) = 951, συνημμ.:5391

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος