Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2020-21)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :32 (2 επ.) = 30, συνημμ.:176
Ηράκλειο:27 (3 επ.) = 24, συνημμ.:151
Σύνολο :59 (5 επ.) = 54, συνημμ.:327

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος