Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2019-20)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :894 (157 επ.) = 737, συνημμ.:5030
Ηράκλειο:564 (46 επ.) = 518, συνημμ.:3225
Σύνολο :1458 (203 επ.) = 1255, συνημμ.:8255

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος