Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2023-24)
   Χρονοκαθυστέρηση: 30'
Ρέθυμνο :95 (8 επ.) = 87, συνημμ.:523
Ηράκλειο:83 (9 επ.) = 74, συνημμ.:442
Σύνολο :178 (17 επ.) = 161, συνημμ.:965

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος