Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης (2017-18)
   Χρονοκαθυστέρηση: 10'
Ρέθυμνο :1917 ( 329 επ.), συνημμ.:9388
Ηράκλειο:1628 ( 292 επ.), συνημμ.:8096
Σύνολο :3545 ( 621 επ.), συνημμ.:17484

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος
Powered by myDBR © myDBR.com 2007 - 2017 All Rights Reserved.