Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2017-18 Χειμερινό εξάμηνο)
   Χρονοκαθυστέρηση: 10'
Ρέθυμνο :857 ( 156 επ.), συνημμ.:4093
Ηράκλειο:1083 ( 151 επ.), συνημμ.:4600
Σύνολο :1940 ( 307 επ.), συνημμ.:8693

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος
Powered by myDBR © myDBR.com 2007 - 2018 All Rights Reserved.