Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2017-18 Χειμερινό εξάμηνο)
   Χρονοκαθυστέρηση: 10'
Ρέθυμνο :836 ( 147 επ.), συνημμ.:3911
Ηράκλειο:517 ( 83 επ.), συνημμ.:2364
Σύνολο :1353 ( 230 επ.), συνημμ.:6275

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος
Powered by myDBR © myDBR.com 2007 - 2017 All Rights Reserved.