Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2017-18 Χειμερινό εξάμηνο)
   Χρονοκαθυστέρηση: 10'
Ρέθυμνο :867 ( 156 επ.), συνημμ.:4142
Ηράκλειο:1068 ( 149 επ.), συνημμ.:4637
Σύνολο :1935 ( 305 επ.), συνημμ.:8779

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος
Powered by myDBR © myDBR.com 2007 - 2017 All Rights Reserved.