Αιτήσεις Σίτισης/Στέγασης
(2017-18 Εαρινό εξάμηνο)
   Το εξάμηνο έχει οριστηκοποιηθεί
Ρέθυμνο :1916 ( 329 επ.), συνημμ.:9516
Ηράκλειο:1629 ( 292 επ.), συνημμ.:8167
Σύνολο :3545 ( 621 επ.), συνημμ.:17683

Κατανομές
ανα: Τμήμα    /    Σχολή    /    Πόλη    /    Τύπος
Powered by myDBR © myDBR.com 2007 - 2018 All Rights Reserved.